porxet

porxet ARQUIT/CULT POP Al casament , és l’espai constituït per un cobert adossat a la part frontal de l’edificació i obert a un o dos vents que té per funció proporcionar ombra, aixopluc i recer a persones, productes de la collita o eines.

El porxet és un element ben característic de la casa pagesa, de fet es troba a la major part d’aquestos tipus d’habitatges. Des d’un punt de vista evolutiu té el seu origen en una simple enramada , generalment situada al davant de la porta d’accés principal i feta amb materials d’origen vegetal, com ara brancam de pi, baladre o fulles de palmer. En ocasions, és un emparrat el primigeni element propiciador d’ombra.

Amb el temps, aquest senzill recer era substituït per altres estructures més sòlides, duradores i complexes, les quals, evidentment, eren bastides amb materials més resistents, com ara la pedra i la calç, per a la construcció de murs i agulles (agulla ), i les bigues i el tegell de fusta, l’alga i l’argila per a la coberta . Amb aquest material hom pot bastir una estructura que pot abastar més espai i assolir diferents nivells i àmbits funcionals. Sovent s’esdevenia, però, que amb el pas del temps aquesta estructura era progressivament tancada i es transformava el porxet en porxo obert i, finalment, es cloïa amb porta, en el porxo pròpiament dit.

A continuació, amb prou freqüència, es repetia el procés, tot adossant-hi un nou porxet, que podia restar amb les funcions que li són característiques o tornar a patir el procés de tancament descrit, fins acabar per annexar-se al porxo preexistent tot transformant-lo en el que es coneix com a porxo doble.

A partir de final del s XIX a l’illa d’Eivissa no era infreqüent trobar un segon porxet construït sobre l’estructura del primer. Quan això passa, es produeix una clara diferenciació de les funcions d’ambdós espais: la funció de l’assecat de productes de la collita queda reservada a la planta pis.

En aquestos casos, i per tal de diferenciar tant els llocs com les seues funcions, els espais reberen nous noms o canviaren el que tenien anteriorment. Així a la part superior sovent se l’anomenà sequer, porxet de sol o porxet de dalt. En altres ocasions fou la part inferior la que passà a anomenar-se porxada, mentre la part superior mantenia l’apel·latiu original. Els porxets situats a la planta superior solen presentar arrambadors, gairebé sempre de fusta i sovent amb els xebrons fets amb taulons retallats.

Tot i compartir bona part de les característiques esmentades per a Eivissa, a Formentera, on gairebé sempre les cobertes són de teula, aquestes noves estructures segueixen mantenint l’apel·latiu original d’enramada.

Existeixen moltes tipologies de porxets que no només s’expliquen en funció del grau de desenvolupament assolit, sinó que també depenen de la zona geogràfica on es troben, l’època en què han estat construïts o el poder adquisitiu de llurs propietaris.

Els porxets solen estar oberts a migjorn i ocasionalment també a ponent o llevant en funció de l’estructura i l’orientació del casament. En planta solen ser rectangulars, tot i que en els exemplars més petits poden tendir a la planta quadrada. A la zona de Sant Josep de sa Talaia i voltants, també es poden trobar porxets amb forma d’ela.

Les agulles i/o arcades són elements gairebé omnipresents a la part davantera dels porxets a causa de la seua idoneïtat en combinar la força sustentant amb la possibilitat de mantenir espais oberts de dimensions considerables. Tan sols les porxades o els porxets més petits poden ser bastits sense aquestos elements sustentadors. Quan es troben pilars o arcades, el nombre de boques dels porxets poden ser dues, més sovent tres i rarament quatre. Justament, amb el pas del temps, les agulles i les arcades amb què són bastits els porxets han esdevengut components tan freqüents que fins i tot han assolit la categoria d’element caracteritzador de l’anomenada arquitectura rural eivissenca. [AMB]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments