camisola

camisola  f ETNOL/INDUM

1.
Brusa o espècie de jaqueta sense solapes que cobreix fins a la cintura, d’ús masculí i femení: «un faset, Camisola y manegues de Cordellat vermey nou tot en una pessa (de dona) (...) qtó. del pla de Vila» (APE, Hervàs, 1691, fol 265v); «dos camisolas de paño (...) Quartó de Pormany» (d’home) (APE, J Rosell, 1729, fol 47).

2.
Camisa petita, camisa curta i prima que es posava damunt l’armilla per no dormir amb ella; el Diccionario de Autoridades en diu: «... la qual tiene las mangas anchas, y pegadas unos puños de muselina, cambray o encaxes o tiras de lienzo con que se guarnece».

3.
Camisoles de dona.

a) A Eivissa, al final del s XVII i el primer quart del s XVIII, la documentació emprada ofereix testimonis de camisoles femenines de cordellat   i estamenya , generalment de color vermell i associades amb gonelles d’estamenya negra, i faldellins verds i vermells. Així es constata en «una Camisola de Cordellat vermey», inventariada entre «un faldelli de vayeta vert» i una «gonella y gipo de estameña negra», l’any 1691 (APE, Hervàs, fol 177v; «davant lo pou de la Torre noua»). I així es torna a mostrar, ja el 1712, gràcies a l’adquisició que fa una mateixa persona, en una subhasta o encant, d’«una Camisola vermeya» i d’una gonella d’estamenya negra. Hi ha una referència a una camisola «de estameña guarnª», taxada aleshores en «vuit lls.», i que la seua propietària anterior devia lluir quan portava «faldellins vermeis» (APE, Riera, 1712, fol 153 i 166).

b) A la camisola curta i prima descrita anteriorment, es podria referir un document eivissenc de 1692, fins i tot considerant que es tractava aleshores d’una veu francesa introduïda modernament, si no era, simplement, una camisa petita: «... y un faldelli blanch de drap de Cassa (...) una Camisola blanca de dona (...) una Camisola de estameña vermella» (APE, Hervàs, 1692, fol 250) ( cassot).

4. Camisoles d’home.

a) Les camisoles masculines de drap que apareixen a la documentació notarial eivissenca podien ser una espècie de jaqueta sense solapes que duien els pagesos (deixant de banda que amb aquest nom també es coneixien les jaquetetes que portaven els galiots). Entre elles se’n troba, p ex, una de drap burell , que va pertànyer a un llaurador del «Quartó de Balansat» mort l’any 1715 (APE, Ximeno, fol 90v). També dues camisoles de drap inventariades al «Quartó de Pla de Vila», el 1716 (íd, fol 204v) i el 1803 (APE, V Gotarredona, fol 154). La primera, associada amb un justacòs i amb uns «Calsons amples de enbuit negro»; i la segona, amb calçons blancs i de llana, a més de gorra vermella. Darrerament, en tractar de la indumentària tradicional, s’ha parlat de la camisola de color fosc tancada només pel coll, que cobreix la camisa en el vestit més recent, segons referències del Grup Folklòric de Sant Josep, encara que hi ha autors que esmenten aquesta peça —sense solapes i de gerga d’es-tam— referint-se a una samarra, xamarra o xamarreta.

b) Joan Castelló esmenta la camisola fosca anterior, però a més fa referència a una camisola blanca i folgada, o a una camisa de lli blanc o cotó, que es poden identificar amb les camisoles que, “al uso de ciudadanos”, segons Puiggarí, es portaven sense corbatí el s XVIII. [LMP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments