cama

cama  f

1.
CULT POP Cada una de les parts de què es compon la trena d’una llata d’espart o d’altra fibra vegetal, que s’usa per fer soles d’espardenyes, senalles o estores. [CSC]

2.
ETNOL De les diverses accepcions oferides al DCVB , la informació oral ha permès reconèixer les dues següents en el camp indumentari: camal de calçons i part de la calça o calcetí compresa entre el genoll i el taló. D’altra banda, en el marc de la joieria, s’han documentat dues accepcions més: per una banda, cada un dels fils d’un collar tal vegada enrotllats a manera de cordó o formant una trena, si no es disposaven lliurement («un collar de perles ab una creu de or ab quatre perles grans lo qual collar te sis cames de perles menudes (...) vila davall»); i per l’altra, hom diu cama a cadascun dels trams de cadena que participen a la configuració del clauer , segons apareix a certs informes notarials: «Un Clauer de Argent ab dos camas i en cada cama te trenta quatre baulas y lo demes te cinquanta quatre baulas a mes de les quatre baulas grans y dos caps lo qual clauer te les baules sensilles y romput en quatre parts» (APE, Bermeu, 1625-1628, fol 210); «un Clauer de dos Camas baula de Cadena de les q. te seixanta dos baulas eo pesas» (APE, Hervàs, 1691, fol 232v). [LMP]

3.
ASTR A Eivissa es diu sa Cama d’Ase al conjunt de tres estels que formen un triangle i són el que els astrònoms anomenen alfa, sigma i tau de l’Escorpió.

4.
DIAL loc Qui no té cap té cames  es diu quan algú ha oblidat una cosa i ha de tornar a buscar-la. [NRB]

5.
DIAL Cadascun dels dos costats d’un rest de pebrassos o de coses enfilades o unides per un cordell que les travessa.

6.
BOT Cama negra. Certa classe de falguera.

7.
JOC A cames roges. Nom d’un joc infantil eivissenc.


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments