Rosselló Bordoy, Guillem

Rosselló Bordoy, Guillem (sa Casa Blanca, Palma 1932) ARQUEOL/ SOC Va iniciar els seus estudis universitaris a la Universitat Complutense de Madrid i després es va traslladar a la Universitat de Barcelona, on es llicencià en filosofia i lletres, especialitat de filologia semítica el 1955, amb la memòria de llicenciatura Las islas orientales de al-Andalus según las fuentes árabes, que es va publicar el 1968 amb el títol L´Islam a les illes Balears. Becat per la Fundació Juan March, s´establí a Palma, on va entrar a formar part de l´equip del doctor Lluís Pericot, que estudiava la prehistòria de les illes Balears. Fruit d´aquesta col·laboració va ser una nova llicenciatura per la Universitat de Barcelona, en l´especialitat d´història, i la presentació com a memòria de llicenciatura l´any 1960 del treball Las cuevas artificiales de tipo mediterráneo y su influencia en Mallorca, que el 2008 roman inèdita. L´any 1972 es va doctorar en història antiga a la Universitat de Barcelona, amb la tesi La cultura talayótica en Mallorca. Bases para el estudio de sus fases iniciales. L´any 1961 va ingressar per oposició en el Cos Facultatiu de Conservadors de Museus i va ser destinat primer a Sevilla i després a Palma, on va iniciar els treballs d´organització del Museu de Mallorca, del qual va ser director-conservador de 1963 fins a la seua jubilació el 2002 i en el qual va realitzar una importantíssima labor, com l´adequació de l´espai museístic a l´immoble anomenat Ca la Gran Cristiana com a seu del Museu de Mallorca, en què va realitzar una llarga i prolífica labor. L´activitat museològica pròpiament dita, la va iniciar amb el muntatge de la Secció Etnològica del Museu de Mallorca, a la vila de Muro. Posteriorment, i segons s´anava adequant el Museu de Mallorca, es varen obrir les diferents seccions del centre: així, el 1976 s´obriren les sales d´art gòtic, el 1979 les sales d´art barroc, el 1980 les d´arqueologia islàmica i el 1983 les d´art modern i contemporani. També l´any 1987 va dirigir el muntatge del Museu Monogràfic de la ciutat romana de Pollentia a Alcúdia (Mallorca) i les sales d´arts decoratives de la seu central. L´any 1996 es varen inaugurar les sales de gravats i l´any següent, a més de remodelar les d´arqueologia islàmica, va dur a terme el muntatge del tresor d´època almohade. Finalment, l´any 2000 es varen inaugurar les seccions dedicades a la prehistòria de Mallorca i el 2002 les del món romà. Ha realitzat nombroses excavacions sobre la prehistòria balear, com el cercle funerari de Son Bauló de Dalí, les navetes d´habitació des Figueral de Son Real, les necròpolis de coves artificials de Cala Sant Vicenç, el conjunt de Son Oms, el poblat de s´lllot, el d´Hospitalet Vell o el de Torre d´en Gaumés, a Menorca. També ha realitzat investigacions sobre el món romà o paleocristià, com les del fòrum i la muralla de la ciutat romana de Palma o la basílica de Son Peretó (Manacor, Mallorca). Sobre l´època islàmica també ha dirigit un bon nombre d´intervencions, sobretot al subsòl de la ciutat de Palma, com a Santa Catalina de Sena, al Museu de Mallorca o al Convent de Santa Clara. També ha realitzat excavacions a la Cova dels Amagatalls (Manacor), la Cova dels Ases des Fangar (Felanitx) o al molí hidràulic de Castellitx (Algaida). És també autor de nombrosos articles i llibres, entre els quals es poden esmentar: “La evolución urbana de Palma en la antigüedad: Palma romana” (1958); “Una aproximación a la Prehistoria de Mallorca” (1963), L´islam a les Illes Balears (1968), La cultura talayótica en Mallorca (1973), “Notas sobre las basílicas de Manacor, en Mallorca” (1973), “Corpus balear de epigrafía árabe” (1973), Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca (1978), Decoración zoomórfica en las Islas Orientales de al-Andalus (1978), El poblado prehistórico de Hospitalet Vell (Manacor) (1983), “Palma romana: nuevos enfoques a su problemática” (1983), El nombre de las cosas en al-Andalus: una propuesta de terminología cerámica (1991), La Remembrança de Nunyo Sanz. Una relació de les seues propietats a la ruralia de Mallorca (1993), “Comercio y navegación en las Baleares medievales: la información textual y arqueológica” (1993), Escrit sobre la terra: estudis de toponímia (1994), Terrissa. Dades documentals per a 1´estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV (1996), Cerámica y alimentación andalusí: pervivencias en Mallorca (1996); “Reflexiones sobre un Ensayo de sistematización... y otras historias” (1999), Escrito en el barro: notas sobre epigrafía en cerámicas de época islámica (2000) i El ajuar de las casas andalusíes (2002). Sobre l´illa d´Eivissa, encara que als treballs de conjunt de Balears fa referència a les Pitiüses, ha publicat Notas para un estudio de Ibiza musulmana (1985) i Un derelicte medieval en aigües d´Eivissa i les ceràmiques del tipus Pula (2000, juntament amb N. Soberats i M. Riera). Ha estat professor de la Universitat de les Illes Balears de 1968 fins a 1996. És membre corresponent del Deutsches Archeologisches Institut, de la Reial Acadèmia de San Fernando, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia de la Història. [JFG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments