Ribas Ferrer, Bartomeu

Ribas Ferrer, Bartomeu (1882-1971) SOC Prevere i animador cultural. Va néixer al carrer de la Mare de Déu d´Eivissa i va ser conegut popularment com “es Mico” pel seu caràcter nerviós i forfolladís ja des que era petit. Va ingressar al Seminari d´Eivissa als deu o dotze anys mentre n´era rector Mn. Vicent Serra i Orvay; hi va fer els estudis eclesiàstics i també hi va adquirir uns sòlids coneixements de matemàtiques i física. Va cantar la primera missa l´any 1907 i exercí el seu primer ministeri a la parròquia de Sant Francesc de ses Salines i més tard a Sant Cristòfol, a l´Hospital, a Sant Carles de Peralta i a Sant Antoni de Portmany. Tota la seua vida va dedicar-se a ensenyar i a donar cultura a tota la població i així, al costat de les funcions pròpies d´un home de la clerecia, va dur a terme una tasca cultural constant ensenyant a llegir al·lots i gent adulta, organitzant obres de teatre, conferències, excursions, etc. L´etapa més significativa d´aquesta tasca cultural va ser l´estada a Sant Antoni de Portmany entre els anys 1918 i 1941. Són ben recordats i agraïts els seus esforços per curar la gent del grip sofert durant l´any 1918. Va ser també el fundador del teatre d´escenari a Sant Antoni de Portmany: per a cada festa assenyalada un grupet d´al·lots preparava una memorització de poemes, una escenificació d´un passatge bíblic o, simplement, una tarda de jocs i entreteniments, és a dir, el teatre per a ell era una eina pedagògica imprescindible. El públic cada diumenge anava augmentant i les comèdies eren una manera d´omplir amb profit les tardes dels diumenges. Aquelles representacions l´animaren a escriure alguns guions per ser representats, inicialment davall els porxos de ca mossènyer i ben aviat s´iniciaren les obres de construcció del local anomenat d´Acció Catòlica, adossat al nord de l´església, amb un bon escenari, inaugurat l´any 1934; més endavant el va aprofitar el grup de teatre Ca Nostra per a la seua activitat. Una de les obres de més èxit va ser la representació del conte popular En Pere Bambo. L´activitat teatral es va interrompre amb l´inici de la Guerra Civil però l´any següent es va reprendre, encara que dins un ambient de guerra i de desconfiança; n´és una mostra l´obra escrita per ell mateix, inèdita el 2008, titulada Todo por Dios o por la Patria o en el Frente de Aragón, que s´ha de considerar com un document historicosocial de la Guerra Civil. L´any 1941 va ser destinat per segona vegada a Sant Carles de Peralta, on va estar fins a l´any 1951, que tornà a Sant Antoni de Portmany fins al final de la seua vida. Cap als anys trenta del s XX, a Sant Antoni de Portmany va crear l´Acadèmia d´Estudis Salvi Huix i, amb l´ajuda del secretari de l´ajuntament Andreu Tur, del farmacèutic Joan Riera i la seua neboda Lola, impartiren classes de totes les matèries, fins i tot de dibuix, de música i d´agricultura. El seu interès per ensenyar el dugué a crear les Escoles Nocturnes per tal que la gent que treballava al camp pogués assistir a les classes de ca mossènyer. Entre els seus coneixements s´han d´esmentar els d´agricultura, matèria que ensenyava a través de conferències, classes nocturnes i classes pràctiques al seu hort, que era alhora centre d´experimentació, laboratori, aula i biblioteca. L´any 1964 va publicar les seues lliçons d´agricultura dins un llibret titulat Breves Nociones Teórico-Prácticas de Agricultura, en què explica les diferents classes de sòl de l´illa d´Eivissa, les combinacions i les proporcions adequades d´adobs, el conreu d´hortalisses i de llegums i acaba amb una taula de les plagues i les epidèmies més freqüents i el remei per combatre-les. Després de la Guerra Civil el Bisbat d´Eivissa publicava l´Hoja Semanal a la qual hi havia una secció agrícola que feia Bartomeu Ribas. Entre els anys 1930 i 1933, amb algunes interrupcions per raons econòmiques, apareixia a Sant Antoni l´Hoja Dominical, que ell redactava i en la qual recollia l´activitat social, parroquial i esportiva de Sant Antoni. També era un gran home de pesca i de cacera. Són ben conegudes les seues habilitats i manya per a la pesca i també va redactar una carta de les pesqueres de la badia de Portmany, dissortadament perduda. De la caça s´ha de parlar de la doma dels seus cans i del seu gran coneixement de la terra de l´illa d´Eivissa, i així va deixar dibuixat un mapa amb la seua divisió parroquial. [MTT]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments