Ramons, pou de cas

Ramons, pou de cas HIST/TOPON

Pou de Sant Antoni de Portmany, a la vénda de Cas Ramons, situat en béns de la casa anomenada can Jordi, al fons d'un petit canal de vessants abancalats mitjançant parets de pedra seca, situat a llevant de la carretera que va a Corona des de Sant Antoni. Un viarany que davalla dret des del pati frontal de la casa porta a la petita plaça en què es troba el pou, englobat dins una paret de contenció de pedra seca.

El brocal, que està adossat a la paret esmentada, és alt i format per dos robustos matxons de maçoneria comuna amb els paraments exteriors arrebossats. Està descobert, si bé presenta indicis d'haver tengut una petita coberta de llinda de pedra, formada per grans pedres planes. La boca del pou està protegida per un ampit de maçoneria de pedra viva. Com ocorre en molts de casos, la part de la plaça immediata a la boca del pou està pavimentada amb un petit empedrat de lloses, que impedia la formació de fang amb els esquits que es produïen en terra pouant l'aigua.

Al costat del pou, recolzada sobre aquest enllosat hi ha una petita pica de marès de forma prismàtica. El travesser o brancal que suporta la politja, que és de fusta de savina, té un grafit incís amb l'any de 1938, quan degué posar-s'hi. És molt possible que el brocal i la resta d'obra del pou corresponguin també a aquesta data. La politja original, que devia ser de fusta, ha desaparegut i només en queden les empremtes del bastidor. Fou substituïda per la que hi ha el 2008, que és de ferro i de factura molt recent. El clot, que té secció circular, està paredat de dalt a baix amb maçoneria comuna.

Presenta una curiosa escala, realitzada mitjançant tions de savina encastats en el perímetre, que permetia davallar fins al fons del pou. Ja es troba documentat el 1737. Segons Marí Cardona, és possible que can Jordi, casa en béns de la qual es troba, correspongui a la casa que antigament s'anomenava cas Ramons, que donà nom al pou i posteriorment a la vénda, que al s XIX es va segregar de l'antiga gran vénda des Cap Blanc. [JSR]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments