Pere Català des Port, can

Pere Català des Port, can ARQUEOL Finca situada a l’esquerra de la carretera que des de Sant Joan es dirigeix al port de sa Cala, a la parròquia de Sant Vicent, on l’any 1956 va ser localitzat casualment pel propietari, Joan Marí Marí, un hipogeu púnic en fer obres al porxo de la casa. El descobriment va ser comunicat al Museu Arqueològic per José Cano Padilla, qui va col·laborar amb els treballs d’excavació realitzats el 22 de febrer del mateix any amb la direcció de José María Mañá de Angulo. Per la documentació conservada al Museu Arqueològic i per les converses amb Antoni Marí Marí, fill del propietari, es tractava d’un únic hipogeu de 2,25 m de fondària i de 3,30 m d’amplada. La porta d’accés es trobava tancada amb una llosa de pedra sense treballar de 0,80 m de llarg i 0,55 m d’ample. Al seu interior hi havia una fossa rectangular amb els extrems arrodonits excavada al sòl de l’hipogeu. Aquesta fossa es trobava internament referida amb un morter de calç amb l’esquelet d’un únic individu al seu interior. Pel que se sap, aquestes restes varen ser enterrades en una feixa de la finca. Encara que aquest enterrament conserva la llosa de tancament i, tot i que l’aixovar trobat al seu interior resulta molt homogeni, la presència d’un petit fragment d’una vora d’un plat vidriat àrab així con el trencament d’algunes peces fan pensar que l’enterrament va ser visitat en època àrab buscant joies o objectes sumptuaris. L’aixovar funerari trobat al seu interior, de fabricació ebusitana, va consistir en tres gerros d’una ansa d’una alçada entorn de 40 cm (tipus Eb. 30 b), tres gerres de dues anses amb decoració pintada d’una alçada entorn dels 36 cm (tipus Eb. 64), dos gerros petits d’una ansa i d’una alçada entorn dels 18 cm (tipus Eb. 13), una àmfora punicoebusitana de petites dimensions amb una alçada entorn dels 58 cm (tipus PE-14) i un cremaperfums o peveter amb cap femení. A més, també s’hi trobaren una navalla d’afaitar de bronze, un amulet de pasta blanquinosa en forma de truja, representació de la deessa egípcia Nut, dotze grans de collar de pasta i dos d’or, dos llumeners àtics de vernís negre i un gerret de perfums també àtic (lecitos) amb representació d’un cap femení. L’estudi d’aquestos materials, publicats al número 4 de la sèrie “Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa” el 1980, amb el títol El hipogeo de can Pere Català des Port (Sant Vicent de sa Cala) permet datar aquest enterrament a principi del s IV aC. [JFG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments