Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) HIST Partit socialista fundat el juliol de 1936 a Catalunya per la fusió de la Federació Catalana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya, la Unió Socialista de Catalunya i el Partit Català Proletari.

Perseguia la unitat dels partits obreristes amb l’objectiu de derrotar el feixisme. Fou un dels partits més destacats del període de la Guerra Civil i del darrer franquisme i la transició democràtica, a Catalunya.

A Eivissa i Formentera no s’arribà a constituir mai, tot i que el PSUC hi tengués relació durant la Guerra Civil perquè hi militaren moltes persones relacionades amb Eivissa i amb l’exili republicà. Un cas és el de l’eivissenc Just Tur Puget, qui formà part de la primera composició del Comitè de Milícies Antifeixistes, l’agost de 1936, com a membre de la Joventut Socialista Unificada (JSU), que havia ajuntat els militants de les joventuts anarquistes, comunistes i socialistes; pocs dies després, ell mateix fou el secretari general del segon comitè.

Tur Puget “des Corb”, advocat de professió, tornà a Eivissa acompanyant el contingent militar per acabar amb la dominació feixista, la Columna de Bayo; més tard, el Comitè de Milícies Antifeixistes l’envià com a membre d’una delegació per demanar ajut a la Generalitat de Catalunya perquè enviàs un contingent de policia disciplinada per acabar amb els excessos d’alguns milicians. Després, a l’exili a la República Dominicana, dirigí la publicació Por la República (1940-1943).

A més, Joan Antoni Palerm, principal membre del Partit Comunista d’Espanya (PCE) a les Pitiüses, el 1936 contactà amb el PSUC a Barcelona, especialment amb Caritat Mercader, amb qui va anar a Mèxic en una missió de propaganda de la República i de facilitar una tramesa d’armes.

Milità en el partit durant l’exili a Mèxic, els anys quaranta, hi col·laborà activament entre 1939 i els anys 1947 i 1948 i hi va portar a terme una tasca informativa dogmàtica. N’és una mostra la direcció de les publicacions Catalunya o Mare Nostrum, tot i que abandonà el partit l’any 1948.

Catalunya impulsà el “Manifest dels Catalans”, signat per 154 persones dels Països Catalans, entre les quals es trobaven Francisca Riera, Emili Garcia Rovira i Just Tur Puget.

El 1947 Palerm fundà un grup per al manteniment del PSUC, arran de les divisions internes entre els nacionalistes partidaris de la independència del PSUC i els estalinistes del PCE (liderats per Dolores Ibárruri), que el volien liquidar; veia en aquestos darrers un grup anticatalanista, reaccionari i reformista. Aquest corrent publicà el butlletí Pel manteniment del PSUC. Totes aquestes publicacions s’editaren a Ciutat de Mèxic.

El 1948 fou expulsat del PSUC i passà a formar part del Moviment Comunista d’Oposició. Fou un dels màxims exponents del catalanisme polític i cultural de les Pitiüses.

Així mateix, Àngel Palerm Vich, el seu germà i destacat antropòleg, passà de l’anarcosindicalisme a la militància al PSUC durant la Guerra Civil, després dels Fets de Maig de 1937. A Mèxic ocupà un lloc destacat a les Joventuts Socialistes Unificades (JSU) i fou redactor en cap de publicacions com Juventud de España i La Lucha de la Juventud.

A Mèxic tengué unes difícils relacions amb el PCE. L’any 1945 fou expulsat de les JSU i del PSUC per discrepàncies amb el control que hi volien exercir els dirigents. La seua esposa, l’antropòloga Carmen Viqueira, també fou una destacada militant de l’època.

La docent catalana resident a Eivissa, Francisca Riera Roca, esposa del docent valencià Emili Garcia Rovira, ocupà tasques de responsabilitat en organismes del PSUC, entre 1936 i 1939, una vegada que havien fugit de l’Eivissa franquista. A l’exili, seguí amb la seua militància. A Eivissa, havia format part d’Esquerra Republicana Balear.

El seu fill, l’eivissenc Emili Garcia Riera, fou el darrer president de les JSU a Mèxic. Hi ingressà el 1949 i les deixà el 1957.

Antoni Ribas Marí “es Torrer” fou un altre eivissenc comunista destacat dels anys trenta. Havia militat en les Joventuts Socialistes. Fou membre de la junta gestora de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, entre maig i el 19 de juliol de 1936. Durant el període republicà d’aquell estiu formà part del Comitè de Milícies Antifeixistes de Sant Josep. Al començament del seu exili a Barcelona contactà amb les Joventuts del PSUC. Acabat l’exili, residí a Catalunya on, els anys seixanta, milità en el PSUC.

A més, cal tenir en compte que el general Alberto Bayo Giroud era militant del PSUC i que aquesta formació jugà algun paper en la decisió que una columna militar intentàs recuperar per a la República les illes de Formentera, Eivissa i Mallorca, l’agost de 1936.

Durant el darrer franquisme, el PSUC jugà un paper molt actiu en l’enfortiment de l’oposició democràtica al règim. Algunes persones de les Pitiüses hi militaren durant la seua presència a Catalunya per motius d’estudis universitaris (Margalida Lliteras Costa, Josep Maria i Guillem Puget Acebo, etc.).

L’any 1987, el PSUC participà en la creació d’Iniciativa per Catalunya (IC) i roman en estat d’hivernació. [MCL]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments