Novells i des Trull d’en Vic, vénda des

Novells i des Trull d’en Vic, vénda des GEO Una de les cinc grans véndes del poble de Santa Eulària des Riu, al terme municipal del mateix nom. Amb una extensió de devers 775 ha, limita a l’est amb les véndes d’Arabí i de s’Església, al sud amb la des Coloms, a l’oest amb la des Savions (del poble de Santa Gertrudis de Fruitera), al nord-oest amb la de Safragell (del poble de Sant Llorenç de Balàfia) i al nord amb la d’Atzaró (del poble de Sant Carles de Peralta). En realitat és formada per dues zones ben diferenciades: es Trull d’en Vic n’és la meitat meridional i es correspon amb les terres del poble que queden entre el riu de Santa Eulària i el torrent de Labritja; es Novells, la meitat més septentrional, és la petita plana que queda entre aquest torrent i el puig d’Atzaró. La manca d’oficialitat de les véndes al terme municipal de Santa Eulària des Riu crea una situació d’una certa confusió, ja que de vegades s’esmenta cada una d’aquestes dues zones com a véndes independents l’una de l’altra, mentre que altres vegades apareixen unides en una sola. En conjunt es tracta d’un sector bàsicament pla, en bona part d’una altitud d’entre 40 i 60 metres, que es correspon amb les planes al·luvials del riu de Santa Eulària i el seu afluent principal, el torrent de Labritja. Només als extrems d’aquest territori s’assoleix una certa altitud, amb els estreps de la Talaia de Sant Llorenç, que arriben, al límit d’aquesta vénda, als 236 metres, i amb els del puig d’Atzaró, que assoleixen 219 metres. El fons del riu es troba a una altitud mínima de 30 metres, al punt on conflueix aquesta vénda amb les des Coloms i de s’Església. Per l’est, al sud del puig d’Atzaró, es troben les collades que la comuniquen amb la vénda d’Arabí (coll de sa Rota) i amb la de s’Església (coll de sa Vaca). Les aigües superficials de la vénda s’endeguen totes, lògicament, a través del riu de Santa Eulària, directament o per mediació del torrent de Labritja. Les lleres de tots dos formen importants solcs en el territori i en èpoques de precipitacions importants i continuades poden portar un relativament important cabal d’aigua. Amb tot, cada vegada és més poc freqüent aquesta situació, ja que l’aigua s’infiltra i alimenta un aqüífer subterrani, que cada vegada es troba amb un nivell freàtic a major profunditat, a causa de la sobreexplotació a què està sotmès, per la gran quantitat d’aigua que se n’extreu a través dels pous de la zona, molt abundants, alguns dels quals s’utilitzen fins i tot per abastir altres llocs de l’illa. De fonts no n’hi ha moltes, només alguna als vessants baixos dels puigs, com la font de n’Arnau, al peu de sa Talaia de Sant Llorenç. Els sòls, de tipus al·luvial, estan formats per terra vermella i fonda, producte d’un intens rentat que li ha fet perdre bona part de la calç. Són de bona qualitat i intensament explotats agrícolament. Fins i tot hi ha una zona de la qual s’extreu terra vermella per traslladar-la a altres llocs. A la zona des Novells la vegetació natural es limita als vessants més alts dels puigs, més o menys a partir dels 100 metres d’altitud, i a alguna parcel·la agrícola que fa anys que no s’ha treballat. El mateix passa a la zona des Trull d’en Vic, encara que sembla que el nombre de finques en procés d’abandonament sigui major. En tots dos casos predominen els pins bords acompanyats de sotabosc i alguns arbres menors com les savines. També cal assenyalar que a les lleres del riu i a les torrenteres es troba la vegetació pròpia de llocs humits, com ara canyes, argelagues o baladres. El poblament és dispers, tot i que en alguns sectors s’ha produït una important densificació a partir dels darrers anys del segle XX com a conseqüència de la parcel·lació d’antigues finques agrícoles, sobretot en les proximitats de la carretera d’Eivissa a Sant Joan i en els vessants del puig d’Atzaró. A les zones on es mantenen més les explotacions agrícoles hi ha una menor densitat d’edificacions, algunes de les quals són cases tradicionals que donen nom a àrees d’una certa extensió, com can Trull (d’on probablement prové el nom des Trull d’en Vic), es Rafal, can Coll o can Novell. Pel que fa a les activitats agrícoles, hi ha una part dels camps dedicats als cultius de secà, bàsicament cereals acompanyats dels arbres tradicionals del camp eivissenc: oliveres, garrovers, ametllers, alguna figuera... Cal destacar que al vessant de sa Talaia de Sant Llorenç pot observar-se un grup d’oliveres que tenen tot l’aspecte de ser molt antigues. Però també hi ha importants àrees de regatge, que s’han vist afavorides per la instal·lació de la bassa de sa Rota, un gran dipòsit descobert d’aigües depurades situat a cavall d’aquesta vénda i la d’Arabí, des del qual surt una xarxa de conduccions cap a les finques agrícoles que arriba pràcticament a tots els racons d’aquesta vénda i cap a àrees més llunyanes. En aquestes zones de regatge hi ha plantacions d’hortalisses i també arbres fruiters (tarongers, pruneres...). Marginalment es poden trobar també algunes filerades de vinya. La ramaderia es limita a alguns animals per a l’autoconsum a les cases (galls i gallines, porcs, ovelles, algunes cabres...). Les activitats terciàries estan representades per diversos negocis situats sobretot a la zona des Trull d’en Vic, al costat o ben prop de la carretera d’Eivissa a Sant Joan; allí es troben alguns restaurants, botigues de mobles i antiguitats, un quiosc de venda de fruites i verdures i una ferreteria. A la zona des Novells hi ha un centre hípic. La carretera d’Eivissa a Sant Joan travessa aquesta vénda per la zona des Trull d’en Vic, en direcció SW-NE; en surt un brancal que porta cap a Santa Eulària. A més, una extensa xarxa de camins, molts d’ells asfaltats, recorre tots els racons de la vénda. Patrimonialment, destaca la presència d’una torre de refugi, als peus del puig d’Atzaró, coneguda com torre d’en Llebre o de Can Vidal, probablement del segle XVI i documentada el segle XVII amb el nom de “Torre d’en Roig Llebre”. Tota la vénda és sòl rústic, que té la categoria de protegit a la part més alta del puig d’Atzaró, declarada Àrea Rural d’Interès Paisatgístic per la Llei d’espais naturals de les Illes Balears. [JPS]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments