Mata, Joan de la

Mata, Joan de la HIST Clergue batxiller en drets, membre de la família episcopal de l’arquebisbe de Tarragona Ènnec de Vallterra.

En una època difícil i convulsa, fou comissionat per aquest prelat el 1392 per visitar la parròquia de Santa Maria d’Eivissa, “tant en lo cap com en los membres”, per corregir i reformar el que fos necessari. També se li demanà que esbrinàs sobre els oficials civils del dit arquebisbe i defensar els seus drets feudals. Sembla que hi havia moltes irregularitats i es cometien abusos de tota mena. Precisament per això no fou ben rebut pels habitants de l’illa, començant per les pròpies autoritats (els jurats i el governador). Les dificultats i entrebancs provocaren que la seua visita s’allargàs per espai de tres anys.

Aquesta visita començà el tretze de maig de 1392, poc després de la seua arribada. Primerament demanà al procurador fiscal de la cúria eclesiàstica d’Eivissa un informe sobre els greuges comesos contra l’església de Tarragona, el qual, després de consultar nombrosos testimonis, redactà un llarg memorial. També féu inquisició dels costums religiosos, seguint un qüestionari, per saber si hi havia a l’illa heretges, sacrílegs, sodomítics, encantadors, usurers, blasfems, etc.

Havent trobat persones que prestaven amb usura, intentà procedir contra elles, però el governador Francesc Miró li impedí actuar a les partides reials i manà als seus oficials que es negassin a obeir cap manament del visitador; no content amb això, emparà hòmens de les partides eclesiàstiques amb l’excusa que es tractaven de corsaris i gent dolenta, els crims dels quals havien de ser jutjats per la jurisdicció reial; també dificultà la comunicació entre el visitador i l’arquebisbe fins al punt de manar llevar les veles i els timons a diverses embarcacions del port, obligant els patrons a jurar que no col·laborarien per res amb Joan de la Mata ni cap dels seus.

Lògicament això desembocà en un procés d’excomunió contra el governador. El rei hagué de trametre a Eivissa Jaume Ferrer per actuar contra Francesc Miró, però els jurats es negaren a col·laborar-hi al·legant els privilegis de la terra.

La visita eclesiàstica del temple parroquial, en el qual trobà vint-i-vuit beneficiats, quedà consignada per escrit amb detall, així com les determinacions que deixà. Tota aquesta documentació es conserva a l’Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa.

Sembla que els primers anys del segle XV Joan de la Mata hagué de tornar a Eivissa comissionat per l’arquebisbe per “inquirir de tots los crims contra los jurats y singulars de dita vila”. S’havia creat gran alarma social per un delicte comès a una alqueria de la partida del prelat, “de què se era avalotada tota la Ysla”. Conjuntament amb el governador Joan Pardo i el batlle del paborde de Tarragona publicà unes ordinacions per tal de reposar l’ordre social. [FTP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments