Llibre del mostassaf d’Eivissa

Llibre del mostassaf d’Eivissa HIST Compilació d’ordinacions municipals emanades dels consells de la Universitat destinada a servir de manual d’actuació al mostassaf .

Hi ha notícies documentals de l’existència de diversos aplecs, però només se n’ha conservat un: és el manuscrit 1398 de la Biblioteca de Catalunya. És un còdex compost per sis quaderns fets amb fulls de pergamí prim de 185x137 mm. S’aprecien en alguns folis els senyals rectilinis del punxó de plom amb què es delimità la caixa d’escriptura, concretament els marges superior i dret. El text està escrit a una sola columna que, pel que fa a dimensions, oscil·la entre els 135-140 x 90-95 mm.

És una còpia realitzada entre 1501 i 1507 d’un altre llibre anterior, que, a la vegada, ja devia ser còpia, feta entre 1387 i 1459 d’un recull d’ordinacions tocants a la mostassaferia fet l’any 1378. Està escrit per un sol escrivà excepte unes anotacions marginals, algunes crides a l’atenció del lector i unes ordinacions afegides als fulls finals, dels segles XVI i XVII.

El Llibre del mostassaf d’Eivissa es divideix en capítols i conté inserits alguns documents referents al càrrec de mostassaf.

Aquest text serveix, d’una banda, per conèixer les competències que tenia la mostassaferia eivissenca, és a dir, tot allò que el consell deixava a la seua incumbència; de l’altra, ens aporta una informació molt valuosa sobre el relacionat amb el mercat urbà, que era el lloc on es trobaven les persones que posaven a la venda les coses que havien fet, sembrat, pescat, caçat o engreixat elles mateixes, els qui les venien per compte d’altri o després d’haver-les comprat a terceres persones i la població urbana i, tots, amb la fiscalitat municipal, que gravava les transaccions amb els impostos que li servien per finançar-se.

Com el llibre de mostassaferia d’Eivissa n’hi ha molts altres d’altres localitats (València, Mallorca, Barcelona, etc.) i són molts els que s’han publicat; del còdex eivissenc se’n va fer una edició facsímil a cura d’A. J. Soberanas l’any 1977 i l’any 2001 el Consell d’Eivissa i Formentera publicà l’estudi i transcripció d’aquesta font històrica, realitzats per A. Ferrer Abárzuza, guanyador del Premi Vuit d’Agost en la seua edició de 2001. [AFA]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments