Guerxo, torre d’en

Guerxo, torre d’en ARQUIT/ HIST

1.
Antiga torre de refugi del quartó de Portmany, ja desapareguda, situada a la vénda de Cas Marins de Sant Josep de sa Talaia de la qual, segons Joan Marí Cardona, no hi ha cap referència escrita. Com ocorre en totes les torres de la pagesia, la seua funció era servir de refugi en cas d’incursió de pirates o en qualsevol altra situació de perill. Tenia forma cilíndrica i estava dotada de dues plantes cobertes amb voltes apuntades construïdes per aproximació de filades, seguint de manera gairebé arquetípica el model més habitual que es troba arreu d’Eivissa. Així, la porta d’accés es trobava a la planta baixa i donava pas a la cambra inferior a través d’un passadís oblic o en ziga-zaga que travessava el gruix del mur. Des d’aquest àmbit inferior, s’accedia al nivell alt mitjançant una trapa perforada al gruix de la volta. Al seu torn, des del nivell superior, es pujava a la plataforma o terrat de la torre a través d’una altra trapa semblant a la que s’ha esmentat abans. Els murs estaven construïts amb maçoneria en aparell d’espiga, és a dir, el popular opus spicatum, sobre un sòcol de maçoneria de filada. Els paraments exteriors es trobaven acabats amb un senzill rebatut o arrebossat lleuger que cobria les juntes, regularitzant les superfícies.

Es coneixen les seues característiques gràcies a la documentació fotogràfica de la dècada de 1930, obra de l’artista Raoul Hausmann. Aleshores la torre ja es trobava molt deteriorada: havia perdut bona part de la planta superior i presentava grans pèrdues de secció en el sòcol, la qual cosa al final acabà per ensorrar-la definitivament. Les seues restes, que es conservaven molt prop de la casa i torre de can Guimó, varen ser retirades cap a la dècada dels vuitanta del s XX.

2.
Torre de refugi pertanyent a l’antic quartó de Portmany, situada a la vénda de Deçà Torrent de Sant Agustí des Vedrà, just baix de l’església d’aquest poble, vora la vella casa de can Toni Guerxo. Ja existia el 1634, segons consta en un document de l’Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa, Sant Ofici C-22, 2, transcrit i publicat per Joan Marí Cardona. Aleshores la torre, que era propietat de Pere Ribes “Guerxo”, fou el lloc triat per ajuntar uns pirates moros, que havien estat presos a ses Roques Males, abans de portar-los a Vila per ser lliurats al governador. La seua funció, com en totes les torres que es troben a la pagesia, era servir de refugi en cas de perill, especialment causat per pirates turcs i barbarescos.

A començament del s XXI sols en romanen unes poques restes, corresponents al sòcol, que es conserven a la part de darrere d’una agrupació rural formada per cinc cases, concretament prop de l’anomenada can Toni Guerxo. Pel que es dedueix d’aqueixes romanalles, era de planta circular, sembla que de les mateixes característiques que la propera torre de can Curt, és a dir, amb dues plantes cobertes de volta apuntada, construïda per aproximació de filades, comunicades entre si i amb el terrat mitjançant petites trapes. Com ocorre habitualment, els seus gruixuts murs estaven construïts amb fàbrica de maçoneria aparellada en espiga, sobre un sòcol de maçoneria de filada.

Totes dues foren esmentades per l’Arxiduc en la descripció que fa del poble de Sant Agustí en la seua excursió a Sant Josep i Sant Antoni, si bé només deixà constància gràfica de la de can Curt. És molt possible que aleshores la torre ja hagués estat rebaixada. Així mateix, aquest autor apunta que foren construïdes sota el regnat de Carles III, dada contradictòria amb la documentació existent. Tanmateix, aquesta dada cronològica sí que es correspon amb la construcció de les torres de defensa costaneres, la qual cosa pogué portar l’Arxiduc a aquesta confusió. [JSR]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments