Gros, puig

Gros, puig GEO
1. També conegut com a puig Cirer, és un dels principals cims de l’illa d’Eivissa, amb una altura de 419 m. Es troba al sud de l’illa, concretament a l’àrea muntanyosa de la serra Grossa, dins la vénda de l’Horta, pertanyent al poble de Sant Jordi de ses Salines, enquadrat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia. A més, es troba inclòs en l’Àrea Natural d’Especial Interès —ANEI— coneguda com la serra Grossa, des de l’aprovació de la Llei d’espais naturals (1991), és la principal elevació d’aquesta ANEI.

Presenta una bellíssima forma, sobretot en la seua visió des de migjorn, ateses la seua forma cònica i la seua simetria, les quals li permeten respondre a l’ideal de la forma que té una muntanya per a molta gent. El cim del puig Gros és pla i es presenta en forma de taula.

Entre el cimerol i una altura d’uns 250 m, sempre s’hi presenta el bosc de pins. El vessant est del puig Gros presenta, a partir dels 230 m d’altura, marges abandonats, que l’any 2003 contenen arbres fruiters com el garrover i l’ametller, amb un no menyspreable pendent, fins arribar al torrent de sa Font, a uns 160 m d’altura. Aquest torrent i el camí de cas Colls representen el punt que separa, en aquest espai, el puig Gros de la vesina serra Grossa.

En aquest vessant est, hom pot trobar alguns dels escassos habitatges rurals tradicionals que ha tengut el puig Gros.

Respecte del torrent de sa Font, en aquest vessant est del puig Gros hi ha la font Paredada, a uns 125 m d’altura, la qual es troba generalment seca els primers anys del segle XXI i en un estat de preservació deficient. En aquesta contrada, el torrent ha permès que s’hi estableixi una horta, amb sèquia i safareig.

Als peus del vessant nord del puig Gros, es troba el torrent de can Josepet, afluent del torrent de sa Font. Al nord-oest del puig Gros o puig Cirer, es presenta el puig de sa Capelleta, de 393 m d’altura. Pel que fa al vessant de ponent, hi ha el puig de cal Tio (267 m), el puig d’en Serra (237 m) i el puig d’en Sunyer (312 m).

Al sud-oest del puig Gros tornen a presentar-s’hi marges abandonats, amb fruiters, a més del torrent des Cirer, el qual davalla del puig d’en Serra i es trobarà, més endavant, amb el torrent de sa Font.

El torrent des Cirer fa una canalada que separa el puig Cirer o puig Gros del puig de cas Serres o puig d’en Miquel (345 m). A migjorn, el puig presenta una coberta de pins fins arribar al torrent des Cirer, el qual separa el puig Gros del puig Lluquí (240 m) i del puig d’en Cardona (280 m). A més, en aquest vessant meridional, hom ha de destacar la presencia d’una dotzena d’habitatges unifamiliars contemporanis, alguns amb piscina, tipologia constructiva al·lòctona, murs de protecció que presenten, en el seu conjunt, estructura d’urbanització. La seua localització al vessant sud del puig Gros pot venir donada per les magnífiques vistes de què disposen els habitatges sobre el sud de l’illa d’Eivissa —ses Salines, el pla de Sant Jordi—, es Freus, s’Espalmador i l’illa de Formentera.

L’altre nom que rep la muntanya, el puig Cirer, prové del nom de la finca des Cirer i del torrent des Cirer, situats al sud del puig. A més, s’ha de tenir en compte que atesa l’altura de la muntanya i el fet de ser l’elevació major del migjorn eivissenc, serveix de referència per als pescadors en la seua navegació de cabotatge, que coneixen la muntanya, almenys, amb el nom de puig Cirer. [MCL]

2.
Elevació de 398 m d’altitud, situada a la cruïlla dels pobles de Sant Joan de Labritja (vénda de Cas Ripolls), Sant Vicent de sa Cala (vénda de s’Almànguena) i Sant Carles de Peralta (vénda de Morna). Forma part del massís de sa Mala Costa. [FCC]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments