Font, torrent de sa

Font, torrent de sa  GEO  Torrent del municipi de Sant Josep, parrò­quia de Sant Jordi, véndes de Cas Costes i des Racó.

Neix a la serra Grossa, a uns 160 m d’altura, prop de ca na Berri (fonts des Cirer, d’en Bellet i d’en Mestre). Baixa traves­sant la carretera de Sant Josep a l’altura del km 4,3 cap as Racó, on s’uneix a un altre torrent fins arribar a l’aeroport, que voreja el seu camí cap a la platja des Còdols ↑, on arriba a la mar. En aquest darrer tram rep el nom de torrent des Rafal, al·ludint a les antigues finques des Rafal de Baix i des Rafal de Dalt, que eren propietat del Bisbat. El seu recorregut és d’uns 9 km i presenta un pendent més brusc al primer tram, fins a la carretera de Sant Josep, i baixa dels 160 als 50 m d’al­tura al llarg d’uns 4 km, en contrast amb el darrer tram, on va dels 20 m a la mar al llarg d’uns 2 km per un terreny gairebé pla.

La vegetació del seu llit és boscosa en gairebé tot el seu recorregut, llevat del darrer quilòmetre, on ha estat canalitzat amb unes voreres fetes de ciment i posteriorment ha estat ocupat per una vegetació semblant a la que es troba a les vores de les sèquies i estanys de les salines.

A pesar de les tres fonts que es troben a la zona del naixement, les quals d’altra banda únicament ragen quan hi ha hagut pluges importants, només baixa quan plou. Antigament des­em­boca­va a l’estany Roig i aquesta aporta­ció d’aigua dolça cau­sava una minva important en la collita de la sal; per aquest motiu Jaume Cirer Pons, l’any 1803, a la seua obra Tratado de las Reales Salinas de Yviza y Formen­tera proposava canviar el curs del torrent i que desaiguàs a la platja des Codolar. A la segona meitat del segle XIX l’en­ginyer Eugenio Molina, d’en­tre les grans obres que realitzà per tal d’aug­mentar i mo­dernitzar la pro­ducció salinera, va procedir al des­­viament del torrent de la Font des Taronger; com que el mur de con­­tenció s’havia emblan­quinat, durant un temps se’l cone­gué, en el seu tram final, com el tor­rent de sa Paret Blanca.

A prin­cipi del segle XXI aquest tram final corre paral·lel a la pista de l’aero­port i existeix el pro­jecte d’una al­tra des­viació del tor­rent per tal de poder am­pliar les instal·la­cions aero­por­tuà­ries. [ATT]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments