Eivissa, ciutat d’-Funcions urbanes

Eivissa, ciutat d’

Funcions urbanes

Les funcions de la ciutat d’Eivissa poden considerar-se des d’un doble vessant. En primer terme atenent al procés històric, segons el qual durant més d’un mil·lenni fou l’única ciutat de l’illa (seguint criteris demogràfics i administratius). Aquest fet implicà que a l’etapa contemporània es definissin un conjunt de funcions pròpies de la seua consideració com a capital de l’illa, seguint el model d’organització derivat de la divisió administrativa en províncies feta a mitjan segle XIX. Així es poden enumerar, entre d’altres, funcions de caire administratiu: governació civil i militar; religioses: seu del bisbat; sanitàries: ubicació dels serveis d’atenció de salut mínimament concentrats; educativa: seu de l’únic institut de l’illa; de representació institucional: oficines dels vicecònsols d’altres països; portuària: com a centre d’arribada d’una gran part dels vaixells de matrícula no eivissenca; industrial: per l’assentament de les activitats navals i alimentàries, úniques amb certa importància fins als anys setanta del segle XXI, i d’infraestructures per al transport: per la definició al seu entorn de les principals carreteres de connexió amb els petits nuclis dels quartons. Actualment, la nova administració autonòmica ha implicat un augment de la complexitat de funcions, superposades a les històriques, entre les quals caldria destacar-se’n altres d’abast insular, com són ara el Consell amb les àrees d’administració i gestió transferides i la presència d’òrgans de gestió autonòmica (entre els quals sobresurt l’educació en els nivells obligatoris). També es poden destacar la creació de noves funcions com poden ser l’ensenyament universitari o les derivades dels serveis de comunicació (telefonia avançada, televisió, ràdio, etc.). En segon terme s’han de destacar les funcions pròpies de tot centre urbà amb nivells de població al voltant dels 30.000 habitants. Les funcions com a centre de consum d’entitat fan que al municipi de la ciutat d’Eivissa tendeixin a arreplegar-se quasi la totalitat de les activitats econòmiques a la grossa, com les distribucions de productes (fonamentalment de material de construcció i d’alimentació de consum), magatzems de béns d’alta importància estratègica com són ara els combustibles (dipòsits de combustibles líquids, plantes transformadores, gas, etc.) i de tractament d’aigües (dessaladora). A més, a la ciutat d’Eivissa s’hi ubica una bona part de les funcions necessàries per al manteniment del sector serveis, altament especialitzat a l’illa i que representa un 80% de l’activitat socioeconòmica. En particular han de destacar-se els sectors més importants, com són les administracions públiques (funcionariat), des de la seguretat (policia local, policia nacional, guàrdia civil), passant per les funcions de control i administratives, fins als serveis socials d’assistència, sanitaris i educatius; els serveis de transport públic i privat per carretera i mar, i particularment totes aquelles activitats directament relacionades amb el turisme, tant pel que fa a l’oferta d’allotjament (al municipi s’han censat unes 10.000 places reglades) com a les activitats estretament vinculades: concentració de funcions derivades de l’oferta immobiliària i de les financeres, com són oficines bancàries, companyies d’assegurances i altres funcions d’intermediació lligades al moviment de capitals. [GMF]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments