Consell General

Consell General HIST Òrgan de decisió integrat pel Consell Secret —que segons les Ordinacions del 1686 estava format per sis persones, els quatre jurats , el síndic i l’escrivà —, a més de quasi tots els altres oficials de l’antiga Universitat ; una de les cinc cinquantenes segons el torn de cada any, que malgrat el seu nom no estava formada per cinquanta persones, com diu Isidor Macabich , sinó que solia tenir entre 30 i 40 membres cada una; el governador o el seu assessor si ell s’havia d’absentar, i el vicari general .

Era convocat per a l’extracció dels oficials universals i per tractar diversos assumptes. La manera de reunir el Consell General era la següent: si la urgència del tema o dels temes ho permetia, els jurats tenien l’obligació d’avisar els integrants del Consell tres dies abans per un missatger. El dia de la reunió, dues hores abans es feia tocar la campana fins al moment de començar. En els casos d’extracció d’oficis, els jurats i altres oficials pujaven al castell a fi d’acompanyar el governador a la casa de la Universitat.

Abans, el matí, s’havia dit la missa de l’Esperit Sant a l’altar major de l’església de Santa Maria amb l’assistència del governador o del seu assessor i d’altres càrrecs, i llavors, ja reunits, l’escrivà passava llista i si hi havia les dues terceres parts dels membres es podia començar.

En primer lloc, es comprovava que no s’hagués tocat el pany. Després les persones que tenien les claus de l’anomenada caixa o capsa del Regiment —el governador, que en tenia dues, una com a governador i l’altra com a batle de l’ardiaca de Sant Fructuós, el vicari general i el jurat en cap— les treien i les entregaven a l’escrivà, que treia la bossa del jurat en cap i l’alçava perquè tots els presents poguessin veure-la; seguidament, l’entregava al governador, que comprovava si estava intacta; si era així, l’obria i, remenant-la bé, cridava un al·lotet, que havia de tenir entre cinc i set anys, que era l’encarregat de treure un redolí amb el nom de qui havia de ser el pròxim jurat en cap, sempre que reunís totes les condicions exigides.

El governador agafava el redolí al nen i el donava a l’escrivà, que era qui llegia el nom en veu alta i el tornava al representant reial o a qualsevol dels presents que ho sol·licitàs. Si per qualsevol motiu —que tengués deutes amb la Universitat, que estàs absent de l’illa o ja tengués un altre càrrec— la persona que sortia elegida no podia ser jurat en cap, es treien noms fins que en sortia un que fos hàbil.

El mateix procediment i la mateixa cerimònia se seguien amb tots els altres càrrecs de la Universitat i una vegada realitzada l’extracció de cada bossa, el governador la segellava i tancava, l’escrivà la tornava a posar dins la caixa del Regiment i a continuació aixecava acta de tot el que s’anava tractant.

Finalment, cridava dos testimonis i llegia en veu alta tota l’extracció en el mateix ordre en què s’havia fet.

Pel que fa a les propostes que es votaven en el dit Consell General, prèviament s’havia de reunir el Consell Secret a fi de decidir els assumptes que s’hi portarien, i era aquest Consell Secret el que convocava el Consell General. Una vegada reunit amb el nombre suficient de persones —un mínim de trenta-tres consellers— i a porta tancada —a partir del moment en què es tancava la porta no s’admetia ningú més, encara que fos conseller—, l’escrivà llegia les ordinacions vigents, i seguidament el jurat en cap explicava breument el motiu d’haver-los reunit.

A continuació, l’esmentat escrivà llegia la primera proposició i hom passava a votar-la començant pel guardià de la sal i guardant tots l’ordre d’intervenció. Habitualment, aquesta votació es realitzava en veu alta, però es podia fer pel sistema de boles blanques i negres sempre que es referís a persones i no a temes de govern. I només en aquest cas podien entrar dins la sala els macers , ja que eren els encarregats de repartir les boles.

Cal dir que obligatòriament tant el Consell Secret com el General s’havien de reunir a la Casa de la Universitat, sota multa de cinc-cents ducats per a cadascun dels assistents, que anirien a parar als cofres reials, si ho feien en un altre lloc. [FTR]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments