Bessons, vénda des

Bessons, vénda des 1 HIST El puig des Bessons , dins la gran vénda del Cap Blanc del quartó de Portmany , era una comarca habitada per algunes famílies que, en haver-se constituït les parròquies (1785), quedà dins el terme de la de Sant Antoni . Primerament apareix la vénda des Bessons i es Macians, però posteriorment tots dos llocs són considerats véndes. La des Bessons només confina amb Sant Rafel . La des Macians, amb Sant Rafel i Sant Josep . [JMC]

2 GEO Petita vénda de la parròquia i del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, al centre geogràfic del municipi. Limita al nord amb les véndes de sa Vorera i de Buscastell , al nord-est amb la de Forada , a l’est amb la parròquia de Sant Rafel, al sud amb la vénda des Macians i a l’oest amb la des Pla . Aquests límits no són gaire precisos, encara que ocupa una àrea ben delimitada físicament. De fet es tracta de la part més interior del pla de Portmany que correspon a la parròquia de Sant Antoni.

El terreny únicament s’ondula lleugerament cap a l’extrem est de la vénda i a la zona nord-est, on s’alça el puig des Bessons, que dóna nom al territori i que ell mateix s’anomena així per la curiosa forma de doble cim, de gairebé la mateixa altura (77 i 73 metres sobre el nivell del mar). La plana s’inclina suaument cap a l’oest, en direcció al mar; el límit occidental de la vénda es troba a uns 20 m d’altura.

Hidrogràficament, aquest territori correspon a la conca del torrent de Buscastell o des Baladre, que fa de partió amb la vénda de sa Vorera. A ell van a parar el torrent de sa Bassa Roja , que circula aproximadament pel límit amb Forada , i el torrent des Fumeral , que, provinent del sud, primer fa de límit amb Sant Rafel i després travessa la vénda en direcció nord-oest. A banda de la circulació d’aigua superficial també sembla que n’hi ha d’abundant de subterrània, alimentant l’aqüífer del pla de Portmany, un dels més importants de l’illa, que també pateix una intensa sobreexplotacio els últims anys, a partir del boom turístic dels anys seixanta.

Els sòls són bàsicament del tipus al·luvial, arrossegats pels diversos torrents i dipositats de manera que conformen les capes superficials del pla. Són uns sòls molt fèrtils, que arriben a assolir grans profunditats. Només a les àrees més elevades hi ha afloraments de terrenys calcaris, els mateixos sobre els quals hi ha les úniques àrees de vegetació natural des Bessons, diverses pinedes avui prou degradades i esclarides per l’acció humana, en forma d’urbanitzacions.

Tot i les seues petites dimensions, és una vénda relativament ben poblada. Els darrers anys ha augmentat els seus efectius demogràfics de manera important, en construir-se la urbanització de s’Olivera, a sobre mateix del puig. És l’única àrea de poblament relativament dens; la resta es troba uniformement dispers per tota la vénda. La majoria de les cases és de nova construcció, encara que també se’n conserven algunes de tradicionals.

La major part del territori és dedicat a l’agricultura, amb àrees d’horta on s’han fet extraccions d’aigua, i cultius de cereals i arbres a les terres de secà, on també hi ha àrees de vinya.

Les activitats comercials se centren en les proximitats de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni, el límit sud de la vénda. Al centre des Bessons, es troba el dipòsit central de distribució de bombones de gas de l’illa.

La principal via de comunicació és l’esmentada carretera d’Eivissa a Sant Antoni. Més al nord, i paral·lela a aquesta, circula la que va des del camí de sa Vorera fins a sa Bassa Roja. Altres camins, molts d’ells asfaltats, posen en comunicació aquests dos vials entre si i amb els altres racons de la vénda.

No hi ha cap zona que hagi estat considerada com mereixedora de protecció per la Llei d’Espais Naturals.

Com les altres véndes del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, es Bessons no existeix oficialment, i, en aquest cas, tampoc és molt àmplia la seua vigència popular. [JPS]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments