També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Vicent J. Torres Móra [VTM] F FI 27/11/2015 figuretes, a les
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 gall corregut, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 gallina orba, a la
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 gallineta cega, a la
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 galls, joc des
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 garbellet, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GA 27/11/2015 gats i a rates, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GO 27/11/2015 gorrinet, es
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GR 27/11/2015 gruny, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] G GU 27/11/2015 guà, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] H HO 27/11/2015 hortet, què vols del meu
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 maçot, joc del
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 mans balletes, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 mare, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 marranxada, a la
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 marro, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MA 27/11/2015 mata soldat, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MI 27/11/2015 minyé minyé, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MI 27/11/2015 misto, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MO 27/11/2015 mocador, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MO 27/11/2015 mocador cremat, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MO 27/11/2015 mocadoret, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MO 27/11/2015 molinet de canyaferla
Vicent J. Torres Móra [VTM] M MO 27/11/2015 moltó, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] O OL 27/11/2015 oli, a fer
Vicent J. Torres Móra [VTM] O OL 27/11/2015 olletes, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PA 27/11/2015 pare carabasser, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PA 27/11/2015 paret, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 pedreta, fer
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 pedretes, a les cinc
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 peix, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 peixet, baletes a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 peixet, donar
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 penyora
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PE 27/11/2015 peus, fer
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PI 27/11/2015 picar mans, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PI 27/11/2015 piola, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PL 27/11/2015 plantar, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PO 27/11/2015 pollet anglès, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PO 27/11/2015 pontén, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PO 27/11/2015 porta, a cavallera
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PO 27/11/2015 pot, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PO 27/11/2015 potes d’ase, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PU 27/11/2015 punyet, a fer
Vicent J. Torres Móra [VTM] P PU 27/11/2015 punyet, què toc, al
Vicent J. Torres Móra [VTM] Q QU 27/11/2015 quatre cantons, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] R RA 27/11/2015 ratllacamins, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] R RA 27/11/2015 ratlleta, a la
Vicent J. Torres Móra [VTM] R RA 27/11/2015 ratlleta, fer
Vicent J. Torres Móra [VTM] R RE 27/11/2015 renta que renta, sa jaia pudenta, a
Vicent J. Torres Móra [VTM] R RO 27/11/2015 roda, roda, Sant Miquel, a