També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Col·laboració

Càrrec Tipus Volums
Assessorament I

Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AB 27/11/2015 Abu Bakr ibn ´Ali ibn Warqa
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AH 27/11/2015 Ahwaz, al-
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AL 27/11/2015 Ali ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AL 27/11/2015 Ali ibn Yusuf ibn Tasufin
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AL 27/11/2015 Almansor
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AL 27/11/2015 almohade, període
Miquel Barceló Perelló [MBP] A AL 27/11/2015 almoràvit, període
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BA 27/11/2015 Banu Ganiya
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Beniformiga
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benimaimó
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benimancar
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benimussa
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benirroym
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benissomada
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BE 27/11/2015 Benizorol
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BU 27/11/2015 Burtuman
Miquel Barceló Perelló [MBP] B BU 27/11/2015 Buscastell
Miquel Barceló Perelló [MBP] C CA 27/11/2015 Canadella
Miquel Barceló Perelló [MBP] C CA 27/11/2015 Canadella, font de