També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] C CU 27/11/2015 Curt, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] E ES 27/11/2015 Espatleta, torre de ca n’
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] E ES 27/11/2015 Esteve, torre de n’
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FI 27/11/2015 Figueretes, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FI 27/11/2015 Fita, torre de Can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FI 27/11/2015 Fitó, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FO 27/11/2015 Font, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FO 27/11/2015 Fornàs, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] F FO 27/11/2015 Fornàs, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] G GU 27/11/2015 Guardiola, torre de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] G GU 27/11/2015 Guerxo, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] G GU 27/11/2015 Guillemó, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] G GU 27/11/2015 Guimó, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] I IE 27/11/2015 Ierns, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JA 27/11/2015 Jaume Orvai, torre de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JA 27/11/2015 Jaumet, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joanet, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joanot Cucarella, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Jondal, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Jordi Llobet, torre de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Jordi, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joveria, camí de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joveria, hort de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joveria, pou de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JO 27/11/2015 Joveria, sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] J JU 27/11/2015 Jurat des Bosc, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] L LL 27/11/2015 Llàtzer, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] L LL 27/11/2015 Llaudis, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] L LL 27/11/2015 Llucs, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MA 27/11/2015 Macià, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MA 27/11/2015 Margalits, torre de cas
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MA 27/11/2015 Maseuets, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MA 27/11/2015 Mates, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MO 27/11/2015 Molar, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MO 27/11/2015 molí
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MO 27/11/2015 Montserrat, torre de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] M MO 27/11/2015 Mosson, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NA 27/11/2015 Nadal, molí d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NA 27/11/2015 Nadal, pou d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NA 27/11/2015 Nadal, torre des Pou d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NE 27/11/2015 Negre, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NE 27/11/2015 Nét, torre de cas
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NO 27/11/2015 Noi, molí de cas
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] N NO 27/11/2015 Nova, font
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] O OB 27/11/2015 Obrador, torre de ca n’
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PE 27/11/2015 Pere de na Bet, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PE 27/11/2015 Pere Mosson, can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PE 27/11/2015 Pere Petit, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PO 27/11/2015 Portes, torre de ca na
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PO 27/11/2015 Portes, torre de ses
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PO 27/11/2015 Porto-salè, pou de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PO 27/11/2015 Porxet, molí des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PR 27/11/2015 Prats, font d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PU 27/11/2015 Puig d'en Valls, molí des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] P PU 27/11/2015 Pujols, pou des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RA 27/11/2015 Raconada, pou d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RA 27/11/2015 Rafals, pou des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RA 27/11/2015 Ramon d´en Jaume, torre d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RA 27/11/2015 Ramons, font de cas
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RA 27/11/2015 Ramons, pou de cas
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RE 27/11/2015 Reis, pou dels
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RE 27/11/2015 Renclí, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RI 27/11/2015 Ribes, pou d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RI 27/11/2015 Rieró, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RO 27/11/2015 Roig Pi, font d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RO 27/11/2015 Roig, pou
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RO 27/11/2015 Roques, font d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RO 27/11/2015 Rotes des Pla, pou d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] R RU 27/11/2015 Rubió, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 safareig
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Safragell, pou de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Sal Rossa, torre de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Salvador, font d´en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Santa Llúcia, font de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Santa Llúcia, pou de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Sant Gelabert, pou de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 27/11/2015 Sant Gelabert, torre de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SA 22/06/2016 Savinar, torre des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S 22/06/2016 Sénia, pou de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SE 22/06/2016 Sergent, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SE 22/06/2016 Sergent de sa Torre, can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SE 22/06/2016 Serra, font d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SE 22/06/2016 Serres, pou des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] S SO 22/06/2016 Soldevila, pou d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TA 22/06/2016 Talaies, aljub d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TA 22/06/2016 Talamanca, molí de
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TE 22/06/2016 Teuet, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TO 23/06/2016 Toni, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TO 23/06/2016 Toni Rei, torre de can
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TO 23/06/2016 Torrent de s’Alga, pou des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TO 23/06/2016 Torres, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TR 23/06/2016 Trinxa, pou de sa
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TR 23/06/2016 Trontoll, torre d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TR 23/06/2016 Trull, font d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] T TU 23/06/2016 Tur, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VE 23/06/2016 Vell, pou
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VE 23/06/2016 Verdal, molins d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VE 23/06/2016 Verger, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VE 23/06/2016 Verger de Baix, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VE 23/06/2016 Verger de Dalt, font des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VI 23/06/2016 Vicenta, font de Ca na
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VI 23/06/2016 Vicents, pou des
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] V VI 23/06/2016 Vinya, pou d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] X XA 23/06/2016 Xanxo, molí d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] X XI 24/06/2016 Xico Sala, font d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] X XI 24/06/2016 Xic Ros, molí d’en
Joan Josep Serra Rodríguez [JSR] X XI 24/06/2016 Xiquet, font d’en