També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :

ALF ALF+ Veu Misc

Lletra j minúscula que procedeix de la dedicatòria d'un llibre d'Enric Fajarnés Cardona, escriptor que morí el juliol de 2003, mentre s'estava elaborant aquest volum de l'EEiF.